Home

لغاو كلس

لغاو طيارة ديال خويا مبقاش غادي/عرضات علينا لوستي العشاء

ناري حصلنا فسويد لغاو لنا الطيارة وسدوا الحدوداش هاد العك

 1. لغاو ،ففخلما كيرولكديهلا .ففخلما كيرولكورديهلا ضمح يف موركينلا كلس نم ةعطق سمغا -1.بهللا يف ناولأ ءاطعإ مدع ىتح ،دقتم نزنب بهل يف هعضو ،كلسلا نم رخلآا فرطلا كسم
 2. حرف الكاف: • ك2:= كانون 2: كانون الثاني وهو شهر يناير بالشهور الرومية. (بوشر). • كَ: تستعمل قبل الأسماء مضافة إليها بمعنى كما في
 3. .ىرخأ ةرم ءاملا لغاو max ةملاع لىإ فيظنلا ءاملاب ةيلاغلا ءلما.4.لخ وأ ةيقبتم روشق يأ نم صلختلل كلذو ،لغملا ءاملا اذه نم صلختي .5.فيظن ءامب ةيلاغلل ةيلخادلا ءازج ألا ا فطشا .6:ةينقتلا تانايبل
 4. ايلحم »انوروك« تايعادت. دعتست ةيميلعتلا قطانملا لمعلا ىلإ ةيئزجلا ةدوعلل. لبقملا دحلأا نينطاومل

هَِٰلَع ظ ُلْغاو َ ُ َقفا٤م ُ ْلاو َ ر َ اَّفكُْلا د٧ا َج ُّبي َِّ٤لا اهُّػٯَأ ܖ ىاعت ٦لوقو ،24رِادَّلا امأو ،25 ُ َ لِباقػتم ُ ؽٍرػ ْب ػتس ْ ِإو َ سٍدُ٤ْس ُ ن ْ مِ فَ و ُسَبْل

 1. الكتاب: تاريخ الطبري = تاريخ الرسل والملوك، وصلة تاريخ الطبري المؤلف: محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي، أبو جعفر الطبري (المتوفى: 310هـ
 2. (9) ُري gصِمَْلا سَْئ gِبوَ مُﱠن gَھجَ ْمُھاوَْأ gمَوَ ْمِھْي gَلعَ ْظ g ُلغاْوَ نيَِقِفا gَنمُْلاوَ َرا gﱠفكُلاْ ِد gھاِجَ ي gﱡِبﱠنلا ا gَھﱡيَأ ا gَي : هلوق-6 (ميرحتلا
 3. :ةيطارقميدلا :ثلاثلاروحلم

فى حب امرأة- أحمد حمدان authorSTREA

 1. مكتبة الفك
 2. مكتبة الفكر - maktabatalfeker
 3. EO
 4. حوالي 100 شاب بإنزكان يستفيدون من عربات مجهزة لمحاربة البطالة
 5. Pumpkin jam without pickling lime - طريقة تحضير مربى القرع بدون كلس